LỊCH KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI

K66B

LỚP  Tiếng Nhật VỠ LÒNG

KHAI GIẢNG :    26, 27 /2  & 2/ 3/ 2019 (Kết thúc 11, 12 & 8/ 6 / 2019)

K66B  TIENG NHAT VO LONG

K66A

LỚP  Tiếng Nhật VỠ LÒNG
KHAI GIẢNG :    9, 10 & 12/ 1/ 2019 (Kết thúc 1, 2 & 6/ 4 / 2019)

- 1 khóa 2.5 tháng

beginner k66a

LỚP Sơ cấp —–
KHAI GIẢNG 9, 10 & 12/ 1/ 2019 (Kết thúc 1, 2 & 6/ 4/ 2019)- 1 khóa 2.5 tháng

so cap k66a

Lớp Trung cấp -
KHAI GIẢNG  :   9, 10 & 12/ 1/ 2019 (Kết thúc 1, 2 & 6 / 4 / 2019)

Lớp Đàm thoại -
Khai Giảng:     10/1/2019  (Kết thúc  2  / 4 / 2019)

- 1 khóa 2.5 tháng

trung cap,dam thoai k66

K65B
LỚP Beginner—–KHAI GIẢNG 20, 21/ 11/ 2018 (Kết thúc 19, 20 / 3/ 2018) 44349790_1532742886871515_8303611550694899712_n

Lớp Đàm thoại – Khai Giảng: 1/11/2018

DTSC2

K65A

LỚP Beginner—–KHAI GIẢNG 17, 18 & 20/ 10/ 2018 (Kết thúc 25, 26 & 29/ 12/ 2018)

bg k65

LỚP Sơ cấp —–KHAI GIẢNG 17, 18 & 20/ 10/ 2018 (Kết thúc 25, 26 & 29/ 12/ 2018)- 1 khóa 2.5 tháng

SC k65


Lớp Trung cấp – KHAI GIẢNG

17, 18 & 20/ 10/ 2018 (Kết thúc 25, 26 & 29/ 12/ 2018)

Lớp Đàm thoại – Khai Giảng: 18/10/2018 -1 khóa 2.5 tháng

TC k65