LỊCH KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI

LỚP Beginner—–KHAI GIẢNG 17, 18 & 20/ 10/ 2018 (Kết thúc 25, 26 & 29/ 12/ 2018)

bg k65

 

LỚP Sơ cấp —–KHAI GIẢNG 17, 18 & 20/ 10/ 2018 (Kết thúc 25, 26 & 29/ 12/ 2018)- 1 khóa 2.5 tháng

SC k65


Lớp Trung cấp – KHAI GIẢNG

17, 18 & 20/ 10/ 2018 (Kết thúc 25, 26 & 29/ 12/ 2018)

Lớp Đàm thoại – Khai Giảng: 18/10/2018
-1 khóa 2.5 tháng

TC k65

Lớp Đàm thoại – Khai Giảng: 28/8/2018

Lớp Luyện thi

Ký hiệu

Thứ

Giờ học

Học phí (VND)

Học viên mới

Học phí (VND)

Học viên cũ

Tỷ lệ G viên

Nhật/Việt

Đàm thoại sơ cấp 2

DTSC2.5

3,5,7

(28/8)

19:30 – 21:00

2,890,000
2,740,000

100% Giáo viên

Nhật