LỊCH KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI

K71 A

LỚP Tiếng Nhật VỠ LÒNG

KHAI GIẢNG :     31 /3 ,1 & 4 / 4 /  2020 (Kết thúc 10, 11 & 13 / 6 / 2020)

KG Beginner A5

LỚP Sơ cấp
Lớp Trung cấp

-KHAI GIẢNG :  31 /3 ,1 & 4 / 4 /  2020 (Kết thúc 10, 11 & 13 / 6 / 2020)

KG SC K71A

KG TC K71

K70B

LỚP Tiếng Nhật VỠ LÒNG

KHAI GIẢNG :    7 ,8 & 11  / 1  / 2020 (Kết thúc 6 ,7& 9  / 5  / 2020)
BG K70B (A5) (1)moi

 

K70A
LỚP Tiếng Nhật VỠ LÒNG

KHAI GIẢNG :    4 ,5 & 7  / 12  / 2019 (Kết thúc 26 ,27& 29  / 2  / 2020)
K70A BEGINNER  kaitei

LỚP Sơ cấp
-KHAI GIẢNG
27 ,28 & 30  / 11  / 2019 (Kết thúc 19 , 20& 22  / 2  / 2020)

LICH MO LOP K70 (SC)

Lớp Trung cấp
27 ,28 & 30  / 11  / 2019 (Kết thúc 19 , 20& 22  / 2  / 2020)
LICH MO LOP K70 (TC) (1)

K69B

LỚP Tiếng Nhật VỠ LÒNG

KHAI GIẢNG :    23 ,24  / 10  / 2019 (Kết thúc 19 , 20  / 2  / 2020)

K69B BEGINNER-A5

—————————————————————————————————————

K69A

LỚP  Tiếng Nhật VỠ LÒNG
KHAI GIẢNG :    18, 19 & 21 / 9 / 2019 (Kết thúc 25,26 & 30 / 11 / 2019)

- 1 khóa 2.5 tháng

K69 tieng Nhat vo long

LỚP Sơ cấp
-KHAI GIẢNG  11, 12 & 14/ 9 / 2019 (Kết thúc 18,19 & 23/ 11 / 2019)

- 1 khóa 2.5 tháng

so cap tieng Nhat k69a hinh

Lớp Trung cấp

-KHAI GIẢNG  11,12 & 14/ 9 / 2019 (Kết thúc 18,19 & 23 / 11 / 2019)

1 khóa 2.5 tháng

trung cap tieng nhat k69a hinh

K69A
Lớp LUYỆN THI JPLT N3, N2 

-KHAI GIẢNG  19/ 9/ 2019 (Kết thúc 26/ 11 / 2019)

LICH MO LOP K69 (LT) A5

- Giai đoạn 1: K68 9/7 ~ 14/9/2019 (60 tiết học)
- Giai đoạn 2: K69 19/9 ~ 26/11/2019 (60 tiết học)

Lớp JLPT:

Đối tượng: HV muốn tổng ôn tập & hệ thống lại kiến thức, HV có kế hoạch dự thi N3, N2 trong năm 2019,
muốn nắm bắt những thông tin mới nhất về kỳ thi và rèn luyện kỹ năng làm bài.
Mục tiêu: Giúp HV hệ thống lại Ngữ pháp, Kanji trong level, cấu tạo của các dạng đề thi, các kỹ năng quan trọng để đạt kết quả tốt nhất,
làm bài thi thử như thật ( Moghishiken ) để HV quen với áp lực và cách thức thi,…

__________________________________________________________________________________

K68B

LỚP Tiếng Nhật VỠ LÒNG

KHAI GIẢNG :    8 ,9 & 10 / 8  / 2019 (Kết thúc 26 , 27 & 23 / 11  / 2019)

8.8.2019 VO LONG TIENG NHAT

Lớp KANJI N3, N2 & LUYỆN THI JPLT N3, N2 – K68A -

KHAI GIẢNG  9/ 7/ 2019 (Kết thúc 14/ 9 / 2019)

lop n2,n3, kanji

- Giai đoạn 1: K68 9/7 ~ 14/9/2019 (60 tiết học)
- Giai đoạn 2: K69 19/9 ~ 26/11/2019 (60 tiết học)

Lớp KANJI:
Đối tượng: Học viên (HV) chưa nắm vững Kanji hoặc khó có thể tự học, HV muốn hiểu sâu về cấu tạo chữ.
Mục tiêu: Giúp HV hệ thống lại Kanji trong level, giải thích cấu tạo, ý nghĩa những chữ Kanji khó & hướng dẫn cách học, cách nhớ,…

Lớp JLPT:
Đối tượng: HV muốn tổng ôn tập & hệ thống lại kiến thức, HV có kế hoạch dự thi N3, N2 trong năm 2019,
muốn nắm bắt những thông tin mới nhất về kỳ thi và rèn luyện kỹ năng làm bài.
Mục tiêu: Giúp HV hệ thống lại Ngữ pháp, Kanji trong level, cấu tạo của các dạng đề thi, các kỹ năng quan trọng để đạt kết quả tốt nhất,
làm bài thi thử như thật ( Moghishiken ) để HV quen với áp lực và cách thức thi,…

—————————————————————————————————————

 K68A

LỚP  Tiếng Nhật VỠ LÒNG
KHAI GIẢNG :    26, 27 & 29/ 6/ 2019 (Kết thúc 3,4 & 7/ 9 / 2019)

- 1 khóa 2.5 tháng

lich khai giang lop vo long tieng nhat

LỚP Sơ cấp -KHAI GIẢNG  26, 27 & 29/ 6/ 2019 (Kết thúc 3,4 & 7/ 9 / 2019)

- 1 khóa 2.5 tháng

LICH MO LOP SC CAP TIENG NHAT K68A

Lớp Trung cấp -

KHAI GIẢNG 26, 27 & 29/ 6/ 2019 (Kết thúc 3,4 & 7/ 9 / 2019)

1 khóa 2.5 tháng

LICH MO LOP TRUNG CAP TIENG NHAT K 68A

—————————————————————————————————————