LỊCH KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI

K67B

LỚP  Tiếng Nhật VỠ LÒNG

KHAI GIẢNG :    15  & 16 / 5 / 2019 (Kết thúc 22 & 23 / 8  / 2019)

57195221_1685716704907465_6743267528539111424_n

 

K67A

LỚP  Tiếng Nhật VỠ LÒNG
KHAI GIẢNG :    8, 9 & 13/ 4/ 2019 (Kết thúc 20,21 & 22/ 6 / 2019)

- 1 khóa 2.5 tháng
tieng Nhat vo long gv NB k67a

LỚP Sơ cấp -
KHAI GIẢNG 8, 9 & 13/ 4/ 2019 (Kết thúc 20, 21 & 22/ 6/ 2019)- 1 khóa 2.5 tháng

SO CAP TIENG NHAT K67A

Lớp Trung cấp -
KHAI GIẢNG  :   8, 9 & 13/ 4/ 2019 (Kết thúc 20, 21 & 22/ 6 / 2019)
- 1 khóa 2.5 tháng

Lớp Đàm thoại -(20 buổi học)
Khai Giảng:     18/4/2019  (Kết thúc  6  / 6 / 2019)
trung cap va dam thoai tieng Nhat

K66B

LỚP  Tiếng Nhật VỠ LÒNG

KHAI GIẢNG :    26, 27 /2  & 2/ 3/ 2019 (Kết thúc 11, 12 & 8/ 6 / 2019)

K66B  TIENG NHAT VO LONG

K66A

LỚP  Tiếng Nhật VỠ LÒNG
KHAI GIẢNG :    9, 10 & 12/ 1/ 2019 (Kết thúc 1, 2 & 6/ 4 / 2019)

- 1 khóa 2.5 tháng

beginner k66a

LỚP Sơ cấp —–
KHAI GIẢNG 9, 10 & 12/ 1/ 2019 (Kết thúc 1, 2 & 6/ 4/ 2019)- 1 khóa 2.5 tháng

so cap k66a

Lớp Trung cấp -
KHAI GIẢNG  :   9, 10 & 12/ 1/ 2019 (Kết thúc 1, 2 & 6 / 4 / 2019)

Lớp Đàm thoại -
Khai Giảng:     10/1/2019  (Kết thúc  2  / 4 / 2019)

- 1 khóa 2.5 tháng

trung cap,dam thoai k66