banner_jp

LỊCH KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI TIẾNG NHẬT


LỊCH MỞ LỚP K68 A

Lớp  Tiếng Nhật VỠ LÒNG

-KHAI GIẢNG        26, 27  & 29  / 6  /  2019
(Kết thúc  3, 4 & 7/09/ 2019 )

Lớp Sơ cấp, Trung cấp

-KHAI GIẢNG         26, 27  & 29  / 6  /  2019
  (Kết thúc   3, 4 & 7/08/ 2019  )

lich khai giang lop vo long tieng nhat

LỊCH MỞ LỚP K67 B

Lớp  Tiếng Nhật VỠ LÒNG

-KHAI GIẢNG        14 &  15 / 5  /  2019
(Kết thúc   22 & 23 / 8 / 2019  )

57195221_1685716704907465_6743267528539111424_n

LỊCH MỞ LỚP K67 A

Lớp  Tiếng Nhật VỠ LÒNG

-KHAI GIẢNG        8, 9  & 13  / 4  /  2019
(Kết thúc  20, 21 & 22/06/ 2019 )


Lớp Sơ cấp, Trung cấp

-KHAI GIẢNG         8, 9  & 13  / 4  /  2019
  (Kết thúc   20, 21 & 22/06/ 2019  )

Lớp Đàm thoại

-KHAI GIẢNG        18 / 4 / 2019
(Kết thúc  6/ 6/ 2019  )

tieng Nhat vo long gv NB k67aSO CAP TIENG NHAT K67Atrung cap va dam thoai tieng Nhat

 


 
 

 
 Sĩ số lớp có giới hạn, các bạn Học viên mới vui lòng liên hệ sớm nhé!

Xem bảng lịch khai giảng

TIN TỨC VỀ NHẬT BẢN