Giới thiệu khóa học tiếng Việt Chương trình học Hệ thống khóa học tiếng Việt cơ bản Khóa học tiếng Việt cơ bản giúp học viên rèn luyện tổng hợp 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.

Học phí khóa học tiếng Việt

Học phí: Khóa học tiếng Việt
Số lượng học viên/ lớp Học phí cho tiết học 45 phút/ học viên
Lớp ban ngày

(kết thúc trước 17:00)

Lớp ban đêm

(bắt đầu sau 17:00) và thứ 7

Lớp 1 học viên 290,000 VND 325,000 VND
Lớp 2 học viên 240,000 VND 270,000 VND
Lớp 3 học viên 220,000 VND 250,000 VND
Lớp 4, 5 học viên 200,000 VND 230,000 VND
Lớp 6, 7 học viên 190,000 VND 220,000 VND
Lớp 8, 9 học viên 180,000 VND 210,000 VND
Lớp 10 học viên 170,000 VND 200,000 VND
*PHÍ DI CHUYỂN DÀNH CHO CÁC LỚP HỌC BÊN NGOÀI
Quận 1, Quận 3 80,000 VND/ buổi học
Các quận khách (2, 7, Bình Thạnh, Tân Bình, Phú Nhuận,…) Xin liên hệ

* 1 buổi học kéo dài tối thiểu 90 phút

* Học phí trên chưa bao gồm giáo trình

– Phí giáo trình: 150,000 VND

– CD: 100,000 VND

Học phí: Khóa học theo nhóm
Lớp ban ngày (kết thúc trước 17:00) Lớp ban đêm (bắt đầu sau 17:00) và thứ 7
1 khóa – 20 buổi 5,400,000 VND 7,800,000 VND

Phương thức thanh toán

  • Vui lòng thanh toán cho khóa học kéo dài tối thiểu trong 4 tuần (hoặc cho 8 buổi học nếu khóa học 1 buổi/ tuần).
  • Trong trường hợp có nhu cầu nghỉ học, xin vui lòng thông báo trước 18:00 ngày hôm trước (nếu ngày trước buổi học rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ, học viên cần thông báo sớm hơn 1 ngày nữa). Trong trường hợp này, học viên sẽ được học bù buổi học đã nghỉ có báo trước. Tuy nhiên, số buổi học bù không vượt quá 25% tổng số buổi học đã đăng ký trong khóa (các lớp học nhóm được khai giảng định kỳ không áp dụng chế độ học bù này).Việc thay đổi lịch học cũng được xử lý tương tự như 1 lần học bù.

Đăng ký