Ngoài các Khóa tiếng Nhật tổng quát cơ bản, SLC còn cung cấp nhiều lựa chọn khác như: khóa học tiếng Nhật cao cấp, khóa học giao tiếp tiếng Nhật, khóa luyện thi chứng chỉ năng lực Nhật ngữ JLPT, khóa học theo yêu cầu thiết kế riêng

Chương trình học

Hệ thống khóa học tiếng Nhật tổng quát cơ bản (Giới thiệu khóa học tiếng Nhật)

 • Khóa học tiếng Nhật tổng quát cơ bản giúp học viên rèn luyện tổng hợp 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết. Trong đó Kỹ năng giao tiếp được đặc biệt chú trọng.
 • Tỷ lệ tiết dạy của giáo viên bản ngữ được bố trí từ 30% ~ 100% tùy theo cấp độ.
 • Chương trình trang bị cho học viên các kỹ năng vận dụng Nhật ngữ và những kiến thức về Văn hóa Nhật Bản cần thiết để giao tiếp, học tập và làm việc trong môi trường Quốc tế.
 • Khóa học tiếng Nhật tổng quát cơ bản gồm các cấp độ sau:
  • – Tiếng Nhật Vỡ lòng
  • – Tiếng Nhật Sơ cấp
  • – Tiếng Nhật Trung cấp

Các khóa học tiếng Nhật chuyên biệt

 • Ngoài các Khóa tiếng Nhật tổng quát cơ bản, SLC còn cung cấp nhiều lựa chọn khác như: khóa học tiếng Nhật cao cấp, khóa học giao tiếp tiếng Nhật, khóa luyện thi chứng chỉ năng lực Nhật ngữ JLPT, khóa học theo yêu cầu thiết kế riêng,…
Hệ thống khóa học tiếng nhật cơ bản
Cấp độ Năng lực tổng quát Hán tự (chữ) Từ vựng (từ) Trình độ
N5 Hiểu tiếng Nhật cơ bản ở mức độ nhất định 100 800 Vỡ lòng
N4 Hiểu tiếng Nhật cơ bản 300 1,500 Sơ cấp
N3 Hiểu tiếng Nhật trong các văn cảnh hàng ngày ở mức độ nhất định 700 4,000 Trung cấp
N2 Hiểu tiếng Nhật trong các văn cảnh hàng ngày và trong nhiều văn cảnh khác nhau ở mức độ nhất định 1000 6,000 Trung cao cấp
N1 Hiểu tiếng Nhật trong nhiều văn cảnh khác nhau Trên 2,000 Trên 10,000 Cao cấp

Đăng ký

scroll top img