Ngoài các Khóa tiếng Nhật tổng quát cơ bản, SLC còn cung cấp nhiều lựa chọn khác như: khóa học tiếng Nhật cao cấp, khóa học giao tiếp tiếng Nhật, khóa luyện thi chứng chỉ năng lực Nhật ngữ JLPT, khóa học theo yêu cầu thiết kế riêng

Học phí : khóa học tiếng nhật
Tên khóa học Số buổi học/ tuần học viên mới Học viên cũ
Vỡ lòng tiếng Nhật 3 buổi 2,090,000VND 1,985,000VND
Sơ cấp 1-2 3 buổi 2,090,000 VND 1,985,000 VND
Sơ cấp 1-2 (cấp tốc) 6 buổi 4,160,000 VND 3,950,000 VND
Sơ cấp 3-4 3 buổi 2,190,000 VND 2,080,000 VND
Sơ cấp 3-4 (cấp tốc) 6 buổi 4,350,000 VND 4,130,000 VND
Sơ cấp 5-8 3 buổi 2,340,000 VND 2,220,000 VND
Sơ cấp 5-8 (cấp tốc) 6 buổi 4,650,000 VND 4,420,000 VND
Trung cấp 1-8 3 buổi 2,690,000 VND 2,555,000 VND
Trung cấp 1-8 (cấp tốc) 6 buổi 5,380,000 VND 5,110,000 VND
Đàm thoại sơ cấp 3 buổi 2,690,000 VND 2,555,000 VND
Đàm thoại trung cấp 3 buổi 2,790,000 VND 2,650,000 VND
Lớp luyện thi N3 3 buổi 2,880,000 VND 2,730,000 VND
Lớp luyện thi N2 3 buổi 3,080,000 VND 2,925,000 VND

* 1 khóa 2.5 tháng (tổng cộng 10 tuần, 30 buổi học)

* Giảm 5% học phí cho học viên cũ, quà tặng cho học viên mới khi đăng ký 2 ngày trước khai giảng.

* Vì sĩ số các lớp có giới hạn, xin vui lòng liên hệ sớm để có thể lựa chọn lịch học phù hợp và được tư vấn chu đáo.

* Lịch học này có thể thay đổi.

Học phí của Khóa Học Tiếng Nhật

www.saigonlanguage.com

Đăng ký

scroll top img