Giới thiệu khóa học tiếng Việt Chương trình học Hệ thống khóa học tiếng Việt cơ bản Khóa học tiếng Việt cơ bản giúp học viên rèn luyện tổng hợp 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.

Giới thiệu khóa học tiếng Việt

Chương trình học

Hệ thống khóa học tiếng Việt cơ bản

 • Khóa học tiếng Việt cơ bản giúp học viên rèn luyện tổng hợp 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết. Trong đó kỹ năng giao tiếp được đặc biệt chú trọng.
 • Chương trình trang bị cho học viên các kỹ năng vận dụng tiếng Việt và những kiến thức về Văn hóa Việt Nam cần thiết để giao tiếp, học tập và làm việc tại Việt Nam.
 • Giáo viên phụ trách thành thạo tiếng Nhật hoặc là tiếng Anh
 • Khóa học tiếng Việt cơ bản gồm các cấp độ sau:
  • – Tiếng Việt Sơ cấp
  • – Tiếng Việt Trung cấp

Hệ thống học tập tiếng việt

Khóa học theo nhóm
KHÓA HỌC CẤP ĐỘ GIÁO TRÌNH BÀI HỌC SỐ BUỔI TỔNG
TIẾNG VIỆT SƠ CẤP G1 Tiếng Việt Cơ bản 1 B1 – B6 40 360
G2 B7 – B13 40
G3 B14 – B20 40
G4 B1 – B6 40
G5 Tiếng Việt Cơ bản 2 B7 – B13 40
G6 B14 – B20 40
G7 B1 – B10 40
G8 Tiếng Việt Cơ bản 3 B7 – B13 40
G9 B14 – B20 40
TIẾNG VIỆT TRUNG CẤP G10 Tiếng Việt Trung cấp 1 B1 – B5 40 240
G11 Tiếng Việt Trung cấp 1 B6 – B11 40
G12 Tiếng Việt Trung cấp 2 B1 – B5 40
G13 Tiếng Việt Trung cấp 2 B6 – B11 40
G14 Tiếng Việt Trung cấp 3 B1 – B5 40
G15 Tiếng Việt Trung cấp 3 B6 – B11 40
TIẾNG VIỆT CAO CẤP G16 Đọc hiểu và hội thoại nâng cao B1 – B8 60 120
G17 B9 – B16 60
TỔNG SỐ BUỔI 720
Khóa học theo yêu cầu – on demand
KHÓA HỌC CẤP ĐỘ GIÁO TRÌNH BÀI HỌC SỐ BUỔI TỔNG
TIẾNG VIỆT SƠ CẤP D1 Tiếng Việt Cơ bản 1 B1 – B10 40 240
D2 B11 – B20 40
D3 Tiếng Việt Cơ bản 2 B1 – B10 40
D4 B11 – B20 40
D5 Tiếng Việt Cơ bản 2 B1 – B10 40
D6 B11 – B20 40
TIẾNG VIỆT TRUNG CẤP D7 Tiếng Việt Trung cấp 1 B1 – B5 40 180
D8 Tiếng Việt Trung cấp 1 B6 – B11 40
D9 Tiếng Việt Trung cấp 1 B1 – B5 40
D10 Tiếng Việt Trung cấp 1 B6 – B11 40
D11 Tiếng Việt Trung cấp 1 B1 – B5 40
D12 Tiếng Việt Trung cấp 1 B6 – B11 40
TIẾNG VIỆT CAO CẤP D13 Tiếng Việt Cao cấp 1 B1 – B10 60 120
D14 Tiếng Việt Cao cấp 1 B11 – B20 60
TỔNG SỐ BUỔI 540
Khóa học đặc biệt
KHÓA HỌC BÀI HỌC TỔNG

TIẾNG VIỆT THƯƠNG MẠI

(có thể bắt đầu sau cấp độ 12)

B1 – B30 120
ĐỌC BÁO – XEM PHIM Đọc báo và xem phim
Cách thức học
Khóa học riêng – Học viên có thể bắt đầu từ 1 buổi (90 phút)/ tuần.

– Học viên có thể lựa chọn ngày, giờ, số buổi học trong tuần.

– Có chế độ học bù.

Khóa học theo nhóm
 • – Khóa học theo nhóm – On demand: Học viên có thể bắt đầu từ 1 buổi (90 phút)/ tuần.
 • Học viên có thể lựa chọn ngày, giờ, số buổi học trong tuần.
 • Có chế độ học bù.
 • – Khóa học theo nhóm khai giảng định kỳ: Gồm 2 buổi học/ tuần (90 phút/ buổi).
 • Sỉ số tối đa: 8 học viên.
 • Không áp dụng chế độ học bù và không được lựa chọn giờ học.

                                                                                                                                                                                                                                                         

Đăng ký