Saigon Language School

Facebook:

saigonlanguage

Thời gian: Thứ 2 đến thứ 7: 8:00 – 21:00, riêng chủ nhật: 8:30 – 12:15

Xem bản đồ

Cơ sở 1 2 Trương Định, Phường, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Cơ sở 2 12/6 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Đăng ký

scroll top img