banner_jp

LỊCH KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI TIẾNG NHẬT


LỊCH MỞ LỚP K64 A

Lớp  Beginner

-KHAI GIẢNG        1, 2  & 4  / 8  /  2018
 

(Kết thúc   10, 11 & 13/ 10/ 2018  )

Lớp Sơ cấp, Trung cấp

-KHAI GIẢNG        1, 2  & 4  / 8  /  2018 
(Kết thúc   10, 11 & 13/ 10/ 2018  )

Lớp Đàm thoại
-KHAI GIẢNG        2 / 8 / 2018
(Kết thúc 11/ 10/ 2018  )

2018.8 bg2018.8 sc

TC 中級 K64

Sĩ số lớp có giới hạn, các bạn Học viên mới vui lòng liên hệ sớm nhé!

Xem bảng lịch khai giảng

TIN TỨC VỀ NHẬT BẢN