banner_jp

LỊCH KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI TIẾNG NHẬT


LỊCH MỞ LỚP K65 B
Lớp  Beginner

-KHAI GIẢNG         20, 21  / 11  /  2018
        
(Kết thúc   19, 20/ 3/ 2019  )

Lớp Đàm thoại Sơ cấp 2

-KHAI GIẢNG        1 / 11 / 2018
(Kết thúc 10/ 1/ 2019  )

 44349790_1532742886871515_8303611550694899712_nDTSC2

LỊCH MỞ LỚP K65 A

Lớp  Beginner

-KHAI GIẢNG        17, 18  & 20  / 10  /  2018
        
(Kết thúc   25, 26 & 29/ 12/ 2018  )

Lớp Sơ cấp, Trung cấp

-KHAI GIẢNG        17, 18  & 20  / 10  /  2018 
(Kết thúc   25, 26 & 29/ 10/ 2018  )

Lớp Đàm thoại

-KHAI GIẢNG        18 / 10 / 2018
(Kết thúc 25/ 12/ 2018  )

bg k65SC k65TC k65

Lớp Đàm thoại

-KHAI GIẢNG        28 / 8 / 2018
(Kết thúc 6/ 11/ 2018  )

LICH MO LOP K64A - DT-page-0(1)

Sĩ số lớp có giới hạn, các bạn Học viên mới vui lòng liên hệ sớm nhé!

Xem bảng lịch khai giảng

TIN TỨC VỀ NHẬT BẢN