banner_jp

LỊCH KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI TIẾNG NHẬT


LỊCH MỞ LỚP K66 B

Lớp  Tiếng Nhật VỠ LÒNG

-KHAI GIẢNG        26, 27/ 2  &  2 / 3  /  2019
(Kết thúc   11, 12 & 8/ 6 / 2019  )

K66B  TIENG NHAT VO LONG

LỊCH MỞ LỚP K66 A

Lớp  Tiếng Nhật VỠ LÒNG

-KHAI GIẢNG        9, 10  & 12  / 1  /  2019
(Kết thúc   1, 2 & 6/ 4 / 2019  )

Lớp Sơ cấp, Trung cấp

-KHAI GIẢNG        9, 10  & 12  / 1  /  2019
  (Kết thúc   1, 2 & 6/ 4 / 2019  )

Lớp Đàm thoại

-KHAI GIẢNG        10 / 1 / 2019
(Kết thúc  2/ 4/ 2019  )

beginner k66aso cap k66atrung cap,dam thoai k66

LỊCH MỞ LỚP K65 B

Lớp  Beginner

-KHAI GIẢNG         20, 21  / 11  /  2018
        
(Kết thúc   19, 20/ 3/ 2019  )

Lớp Đàm thoại Sơ cấp 2

-KHAI GIẢNG        1 / 11 / 2018
(Kết thúc 10/ 1/ 2019  )

 44349790_1532742886871515_8303611550694899712_nDTSC2

Sĩ số lớp có giới hạn, các bạn Học viên mới vui lòng liên hệ sớm nhé!

Xem bảng lịch khai giảng

TIN TỨC VỀ NHẬT BẢN