Thông dịch-Biên dịch –Biên dịch(Tiếng Nhật-Tiếng Việt)

Biên dịch(Tiếng Nhật-Tiếng Việt)

Saigon Language School đã xây dựng một đội ngũ nhân lực bền vững và quy trình làm việc bài bản,nên có thể cung cấp dịch vụ dịch thuật với hiệu quả tốt nhất và chi phí hợp lý nhất.
Chúng tôi xây dựng các nhóm dịch bao gồm nhân viên Việt – Nhật, nên đảm bảo được sự chính xác, tự nhiên nhất cho sản phẩm dịch thuật.

1 trang A4 Văn bản đơn giản
Văn bản thông thường
Tiếng Nhật→Tiếng Việt 25 USD 35USD (Phí dịch thuật có thể thay đổi tùy thuộc vào nội dung)
Tiếng Việt →Tiếng Nhật 35 USD 45USD (Phí dịch thuật có thể thay đổi tùy thuộc vào nội dung)

*Văn bản đơn giản: Tài liệu, thư từ cho người thân, bạn bè với nội dung đơn giản

* Văn bản thông thường: Các văn bản,tài liệu công việc, các bài báo có nội dung thông thường, không quá chuyên môn.

* Quy cách: Tiếng Nhật : Font 11 point, 35 chữ x 25 dòng/ trang
Tiếng Việt : Font 14 point, 20 chữ x 25 dòng/ trang