Thông dịch-Biên dịch – Thông dịch(Tiếng Nhật-Tiếng Việt)

Thông dịch(Tiếng Nhật-Tiếng Việt)

Saigon Language Center cung cấp dịch vụ Thông dịch về Tham quan du lịch, Thông thường và Chuyên môn. Với nguồn nhân lực phong phú trên nền tảng của một trường dạy Tiếng nhật – Tiếng Việt, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ dịch thuật với mức phí hợp lý nhất.

Thời gian làm việc Tham quan, du lịch Thông thường Thông dịch chuyên môn
1 ngày (8 tiếng) Người Nhật 180 USD 250 USD 360 USD
1 ngày (8 tiếng) Người Việt Nam 110 USD 185 USD 250 USD
Nửa ngày (4 tiếng) Người Nhật 100 USD 150 USD 200 USD
Nửa ngày (4 tiếng) Người Việt Nam 60 USD 90 USD 130 USD
Làm thêm 1 giờ Người Nhật 35 USD 40 USD 55 USD
Làm thêm 1 giờ Người Việt Nam 20 USD 25 USD 35 USD
Thông dịch tham quan, du lịch Hướng dẫn tham quan, giải thích và thông dịch cho hoạt động mua sắm
Thông dịch thông thường Thông dịch cho việc thị sát, thăm hỏi, trao đổi đơn giản
Chuyên môn Thông dịch cho triển lãm, hội nghị, bàn bạc thương lượng với nội dung phức tạp.
  • Khách hàng thanh toán phí đi lại thực tế của nhân viên thông dịch.
  • Phí hủy dịch vụ sẽ được áp dụng nếu khách hàng hủy yêu cầu dịch vụ sau khi đã xác nhận chính thức (Hủy trong ngày: 100%, trước 1~2 ngày: 50%).
  • Để buổi dịch chuyên môn có hiệu quả tốt, Quý khách hàng vui lòng gửi trước các thông tin, tài liệu liên quan.

Quy trình đăng ký

Nhận yêu cầu về dịch vụ từ khách hàng
Gửi thông báo chi phí
Khách hàng chính thức đặt chỗ hoặc gửi xác nhận sử dụng dịch vụ
Nhận thanh toán 1 phần
Bắt đầu thực hiện dịch vụ
Kết thúc dịch vụ
Nhận thanh toán (phần còn lại), Cung cấp hóa đơn

Hỏi thông tin hay đăng ký sử dụng dịch vụ

Để hỏi thông tin hay đăng ký sử dụng dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây

E-mail  saigonlanguage@gmail.com (Tiếng Nhật – Anh -Việt)

TEL: +84-28-39330774 Tiếng Việt – Anh)
+84-903-009501(Tiếng Nhật)

Nhận yêu cầu về dịch vụ từ khách hàng