banner_japan_Lesson-fees_vn

Khóa học Tiếng Nhật – Học Phí

Học Phí

Tên khoá học Số buổi học/tuần Học viên mới Học viên cũ
Sơ cấp1~2 3 buối 2,090,000VND 1,985,000VND
Sơ câp1~2 (cấp tốc) 6 buối 4,160,000VND 3,950,000VND
Sơ cấp3~4 3 buối 2,190,000VND 2,080,000VND
Sơ câp3~4 (cấp tốc) 6 buối 4,350,000VND 4,130,000VND
Sơ cấp 5~8 3 buối 2,340,000VND 2,220,000VND
Sơ cấp 5~8 (cấp tốc) 6 buối 4,650,000VND 4,420,000VND
Trung cấp 1~8 3 buối 2,690,000VND 2,555,000VND
Trung cấp 1~8 (cấp tốc) 6 buối 5,380,000VND 5,110,000VND
Đàm Thoại Sơ cấp 3 buối 2,690,000VND 2,555,000VND
Đàm Thoại Trung cấp 3 buối 2,790,000VND 2,650,000VND
Lớp Luyện thi N3 3 buối 2,880,000VND 2,730,000VND
Lớp Luyện thi N2 3 buối 3,080,000VND 2,925,000VND
Lớp Luyện thi N1 3 buối -VND -VND

1 khóa 2.5 tháng(tổng cộng 10 tuần, 30 buổi học)

Giảm 5% HP cho HV cũ, quà tặng cho HV mới khi đăng ký 2 ngày trước KG. Vì sĩ số các lớp có giới hạn, xin vui lòng liên hệ sớm để có thể lựa chọn lịch học phù hợp và được tư vấn chu đáo. Lịch học này có thể thay đổi.

(jp.vn.en)khoa hoc tieng nhat-hoc phi (vn.jp.en)khoa hoc tieng nhat.hoc phi
DSC_0462