Khóa học tiếng việt – học phí

Học phí

Số lương học viên/ lớp Học phí cho tiết học 45 min/ học viên
Lớp ban ngày (kết thức trước 17:00) Lớp ban đêm (bắt đầu sau 17:00)
Lớp 1 học viên 235,000 VND 265,000 VND
Lớp 2 học viên

190,000 VND

220,000 VND

Lớp 3 học viên

180,000 VND

210,000 VND

Lớp 4,5học viên

170,000 VND

200,000 VND

Lớp 6,7 học viên

160,000 VND

190,000 VND

Lớp 8,9 học viên

150,000 VND

180,000 VND

Lớp 1 0 học viên

145,000 VND

175,000 VND

Phí di chuyển dành cho các lớp học bên ngoài
Quận 1, Quận 3 50,000 VND/ buổi học
Các quận khác (2,7, Bình Thạnh, Tân Bình, Phú Nhuận,…) Xin liên hệ

* 1 buổi học kéo dài tối thiểu 90 phút

*Học phí trên chưa bao gồm phí giáo trình

Phí giáo trình: 100,000 VND

CD: 100,000 VND

Phương thức thanh toán

Vui lòng thanh toán cho khóa học kéo dài tối thiểu trong 4 tuần (hoặ cho 8 buổi học nếu khóa học 1 buổi/ tuần)

Trong trường hợp có nhu cầu nghỉ học, xin vui lòng thông báo trước 18:00 ngày hôm trước. (Nếu ngày trước buổi học rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ, học viên cần thông báo sớm hơn 1 ngày nữa). Trong trường hợp này, học viên sẽ được học bù buổi học đã nghỉ có báo trước. Tuy nhiên, số buổi học bù không vượt quá 25% tổng số buổi học đã đăng ký trong khóa. (Các lớp học nhóm được khai giảng định kỳ không áp dụng chế độ học bù này)
Việc thay đổi lịch học cũng được xử lý tương tự như 1 lần học bù.

083X0007 copy copy (vn.jp.en)khoa hoc tieng viet-hoc phi (vn,jp,en)khoa hoc tieng viet-hoc phi