Dành cho doanh nghiệp

Saigon Language School thực hiện các dịch vụ sau đây đối với Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp.

 • CUNG CẤP CÁC KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT – TIẾNG VIỆT TẠI DOANH NGHIỆP

  Saigon Language School tổ chức và thực hiện các Chương trình đào tạo tiếng Nhật cho nhân viên người Việt Nam, tiếng Việt cho nhân viên người Nhật tại các tổ chức và doanh nghiệp có nhu cầu.

  Để biết thêm thông tin và nhận thông tin về chi phí, xin vui lòng liên hệ địa chỉ E-mail: saigonlanguage@gmail.com.

 • DỊCH VỤ PHIÊN DỊCH – BIÊN DỊCH

  Saigon Language School cung cấp các dịch vụ Phiên dịch – Biên dịch: Nhật –Việt, Việt – Nhật.

  Để biết thêm thông tin và nhận Thông tin về chi phí, xin vui lòng liên hệ địa chỉ E-mail: saigonlanguage@gmail.com.

 • CÁC TỔ CHỨC, CƠ QUAN CÓ NHU CẦU HỢP TÁC

  Các tổ chức, cơ quan có quan tâm đến các dịch vụ khác ngoài các nội dung nêu trên, xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ E-mail: saigonlanguage@gmail.com.

Đăng ký

scroll top img