Câu chuyện đồng hành cùng Saigon Language

review_img7

Lâm Phước Nguyên

Sau gần 4 năm học tại SLC, từ một người thậm chí không biết あいうえお, mình đã thi được bằng N2 JLPT (Đặc biệt lúc thi N3 読解 của mình còn được 満点) và mình đang vững bước trên con đường tiến đến N1 vào tháng 7/2020.

Đăng ký

scroll top img